Popis INFRARED technologie

Infračervené teplo je běžnou součástí našeho života, slunce na nás září celým spektrem elektromagnetických vln a infračervená složka je jedna z jeho částí.

Princip infračerveného vytápění infrazářiči VEITO a UFO

Princip vytápění je velmi jednoduchý a obdobný způsobu vytápění kachlovými kamny. Infračervené teplo má oproti konvekčnímu způsobu vytápění několik výhod. Sálání ohřívá z větší části stejně jako slunce pouze pevné předměty a nikoliv primárně vzduch. Od zahřátých stěn, podlah, stropů a nábytku se teprve sekundárně ohřívá vzduch ve vytápěných prostorech . Nedochází tak k cirkulaci vzduchu a nerovnoměrnému rozložení teplot v místnostizlepšuje se tepelná pohoda, tím je  možné vytápět místnosti na nižší teplotu při zachování příjemného pocitu tepla ve vytápěných prostorech. Tato vlastnost je jedním z mnoha faktorů úspor elektrické energie. Dalším faktorem je efekt vysoušení zdiva, kdy zdivo o vyšší teplotě předává vlhkost okolnímu vzduchu a tím se zlepšují jeho tepelně-izolační vlastnosti (suché zdivo zvyšuje tepelný odpor).